Leif Dalgaards kontrafej

Leif Dalgaard er forlægger, emeritus.

Har udgivet ca. 100 publikationer fra eget forlag, skrevet af et varieret udbud af forfattere, kunstnere og komponister.

Leif Dalgaard har skrevet flere hundrede artikler i magasiner og dagblade, hovedsagelig om kulturelle emner.

Min kulturelle opvækst i Hørsholm

- set i et personligt perspektiv med mytiske, kulturhistoriske og historiske briller på

Bogen er et koncentrat af et omfattende foredrag, der blev holdt i Lilletrommen i Hørsholm den 27. februar 2016.

Ode til Hendes Majestæt Dronningen

HM Dronning Margrethe ifl Andy Warhol

Udgivet i anledning af Dronning Margrethes 40 års regeringsjubilæum i 2012.

Et uddrag fra bogen var ugens digt i Weekendavisen 16. marts 2012.

Forside: Portræt af Dronning Margrethe af Andy Warhol.

Trykt som papirudgave i 60 eksemplarer. Kan købes som e-bog.

Van Gogh og sanserne - mellem træet og mennesket

Gennem van Goghs optik ser forfatteren kunstnerens motiver som gestalter på træer. Træet som et omdrejningspunkt mellem det levende og det forgængelige: Et svar på naturens sammensathed. Det er en interessant vinkel i en tid, hvor der bliver mere kultur og færre træer.

Bogen er på vej til at blive optaget i den verdensomspændende encyklopædi over væsentlige publikationer om van Gogh.
Encyklopædien bliver udgivet af van Gogh museet i Nuenen i Holland, hvor van Gogh sammen med sine forældre boede i nogle år, før han drog videre til Paris, Arles, Saint-Rémy og Auvers-sur-Oise, hvor han begik selvmord i 1890.

Trykt som papirudgave i 60 eksemplarer. Kan købes som e-bog.

Myterne og Picasso

Illustration: forsidebilede til bogen Myterne og Picasso

Er det kunstneren eller myten, der betinger oplevelsen af det færdige værk?

Picasso gav selv svaret: "Når du betragter et billede, ser du slet ikke, hvad motivet indbringer af udfordringer eller klingende mønt. Du ser kun myten, der omgiver den person, som har skabt billedet."

Picassos kunst forudsætter mange myter og mange fortolkninger. Picasso begav sig ud på flere kontinenter, psykologiske overdrev og skarpe knivsægge, alle i et forsøg på at afbalancere modsætninger med en kunstnerisk integritet. Om det lykkedes har eftertiden med sin ambivalante holdning til Picassos kunst for længst bevist.

Picasso er hele tiden til debat.

Trykt som papirudgave i 60 eksemplarer. Kan købes som e-bog.


Bedømmelse på Mofibo af Arne Schi:

"Uhyre spændende opbygning af info, om den største af dem alle. En god begynderbog om Picasso eller kunne man sige en appetitvækker til den store Picasso-biografi, skrevet af Arianna Stassinopoulos Huffington"
♥ ♥ ♥ ♥ ♥